Een merkidentiteit die past bij slimmere zorg

Een merkidentiteit die past bij de zorg die ze geven

VieDome is een strategische partner in de zorgtechnologie en was op zoek naar een merkidentiteit die past bij wat deze moderne en flexibele organisatie allemaal te bieden heeft. VieDome ondersteunt het zorgproces voor ouderen, gehandicapten en thuiszorg met slimme technologische oplossingen die nauw aansluiten bij de vraag van de cliënt, zowel in de zorg thuis als in instellingen. Daarbij maakt het gebruik van individuele alarmscenario’s en slimme sensoren die uitsluitend signaleren wat van belang is voor de cliënt. Samen met CRECS wilde VieDome haar bijzondere merk herpositioneren: met de juiste merkstrategie, design & beleving en merkactivatie zijn we die uitdaging met succes aangegaan!
 

1. Merkstrategie

De aanleiding voor VieDome om met CRECS aan de slag te gaan, was de behoefte om nieuwe groeimarkten te betreden en het imago een boost te geven. Als strategische partner in de zorgtechnologie wil VieDome de zorg slimmer maken met real-time, gemakkelijke en efficiënte zorg op afstand. Een uniek concept, maar wij vragen graag door: want wat is nu écht de essentie van het merk? Door hier samen met de directie kritisch over te brainstormen, konden we de huidige en gewenste situatie effectief weergeven. Zo kwamen we alles te weten over VieDome – de visie, doelstellingen en plannen – en kwamen we bij wat VieDome nu echt bijzonder maakt; hun belofte aan de markt. De uitkomst? VieDome is een open zorgtechnologie-platform met cliëntgebonden oplossingen voor gehandicaptenzorg, ouderenzorg en thuiszorg. Met slimme technologie maken zij efficiënte zorg mogelijk, met méér aandacht, veiligheid en comfort voor de cliënt. Zonder impact op de efficiency, beheersbaarheid en kosten van de organisatie. Dát is waarom de klant voor VieDome zou moeten kiezen.
 

2. Design & beleving

Na het op papier zetten van de merkstrategie, werd het tijd om deze ook te visualiseren. De identiteitsverandering van VieDome is van A tot Z doorgevoerd. We creëerden een nieuwe huisstijl en website, waarin we zowel online als offline kanalen opnamen. Op basis van de merkstrategie ontwikkelden we een eerste concept om de nieuwe visuele identiteit al in een vroeg stadium tastbaar te kunnen maken voor medewerkers. Hiervoor maakten we videoanimaties die op een eenvoudige manier uitleggen waar VieDome voor staat. Dit maakte het mogelijk om niet meer vanuit de producten te gaan denken, maar vanuit het idee dat de zorg vele malen en efficiënter moet en kán. De oplossing lag niet in nóg meer alarmering en nóg meer gebouw-gebonden hardware, maar in het op een andere manier kijken naar de behoeften van cliënten en zorgmedewerkers en het werken met intelligente zorgscenario’s. Zo maakt VieDome de zorg slimmer en transformeert deze van zorgalarmering naar zorgondersteuning.


Ook is door CRECS een kwaliteitstest georganiseerd tijdens de ‘VieDome Klantendag’. Op deze dag zijn zowel huidige als potentiële klanten van VieDome uitgenodigd om feedback te geven op de functionaliteit, duidelijkheid, volledigheid en vormgeving van de nieuwe website. Dit resulteerde in zeer waardevolle terugkoppeling, die leidde tot een perfectionering van de visuele identiteit en bijpassende beeldtaal aan de hand van behoeftes van klanten.
 

3. Merkactivatie

Tot slot zijn we aan de slag gegaan met de merkactivatie: de laatste stap om de doelgroep ook daadwerkelijk in beweging te brengen. De markt is volledig doorgrond, wat resulteerde in een tweesplitsing in de communicatie. Aan de ene kant de ‘sensitieve’ doelgroep, die voornamelijk cliënten en zorgmedewerkers omvat, en aan de andere kant de ‘rationele’ doelgroep, die bestaat uit (technisch) managers en bestuurders. Waar de communicatie voor die eerste doelgroep meer focust op zorgaspecten, het menselijke aspect, gebruiksvriendelijkheid en herkenbare situaties, wordt er voor de tweede doelgroep meer nadruk gelegd  op technologische optimalisatie, betrouwbaarheid, optimale service en bereikbaarheid.
 

Deze doelgroepen doorlopen ieder drie fases in de marketingcommunicatie: een kennis-, waarderings- en gedragsfase, zoals afgebeeld. Ieder met een eigen doel: eerst creëren we een behoefte aan de oplossingen van VieDome (kennisfase), vervolgens een positieve houding richting het merk (waarderingsfase), en tot slot worden tevreden klanten getransformeerd tot loyale ambassadeurs (gedragsfase). Door in iedere fase gebruik te maken van verschillende online en offline kanalen voor de verschillende doelgroepen, is het mogelijk deze doelstellingen effectief te doorlopen.

Binnen de merkactivatiefase hebben we bij CRECS ook de uitvoering van deze communicatiestrategie op ons genomen om de resultaten te optimaliseren. De resultaten zijn vooralsnog veelbelovend. Nog altijd zijn we wekelijks betrokken bij dit merk waar we samen aan verder bouwen. Wij zijn trots op de samenwerking met deze mooie partner!