wijeindhoven

WIJeindhoven is de uitvoeringsorganisatie in het brede sociaal domein in Eindhoven. Wij maakten een plan van aanpak en uitvoering voor de ontwikkeling van een nieuw communicatieconcept. Om heel duidelijk te maken wie en wat WIJeindhoven is en wat het te bieden heeft, kozen we voor een heldere en onderscheidende profilering, dichtbij de doelgroep.

In samenwerking met: Nico de Bruin, Merijn Roest, Thomas van den Berk en Softmedia Interactive