Echte duinboeren hebben zand tussen hun tenen

De Loonse en Drunense Duinen bestaan uit bos, heide en vooral zand. Heel veel oer-zand. Het eeuwig stuivende zand en de grootse zandverstuivingen zetten het landschap onophoudelijk in beweging. Die zo kenmerkende beweging van het landschap en z’n bewoners maken we tot de drager van ons communicatieconcept.

Duinboeren laarzen zand

Stichting Duinboeren

Stichting Duinboeren is opgericht in de jaren ‘90. In deze periode werd het Nationaal park Loonse en Drunense duinen vormgegeven en braken er voor de agrarische ondernemers rond het park onzekere tijden aan. Reden om zich te organiseren samen met de bewoners van het platteland, overheden en semi-overheden. Inmiddels is het aantal boeren dat zich heeft aangesloten uitgegroeid tot ruim 170 leden. Onder de Duinboeren vallen globaal gezien drie type ondernemers: melkveehouders, overige agrariërs die streekproducten produceren en recreatie-ondernemers.

Pitchen

De vraag werd bij 4 bureaus neergelegd om een concept en een verpakking te ontwikkelen voor de zuivelproducten van Stichting Duinboeren: Duinzuivel. Daarnaast lag er de vraag om een corporate story voor de Duinboeren te schrijven. 

duinboeren logos

Duinzuivel > Duinboeren > Duingoed

We maken de strategische keuze om niet te kiezen voor Duinzuivel, en ook niet Duinboeren leidend te maken, maar een overkoepelende merk creeeren waar meerdere (partijen) zich door aangetrokken voelen/bij willen horen. Een geïntegreerde aanpak, waarin alle onderdelen op logische wijze met elkaar samenhangen door Duingoed tot overkoepelend merk te maken, inclusief corporate story, merkidentiteit en doelgroepgerichte communicatie. Om te komen tot een sterke merkenstrategie en een onderscheidende merkbeleving, gaan we aan de slag middels coproductie waarbij onze focus ligt op de merkstrategie Duingoed inclusief over-all middelen, met Mountain als sparringpartner die het doorvertaalt naar verpakkingen zuivel + streekproducten. 

Resultaat

Sterke identiteit die het DNA van de duinboeren en hun producten uitdraagt.

communicatie
Duinboeren asperges met label
Duinboeren honing met label
duinboeren website
duinboeren fietskaart
- Echte duinboeren hebben zand tussen hun tenen
Duinboeren certificaat in het zand